Primer projecte. Organitzador d’escriptori.

Plantejament del problema:

Tens un escriptori molt petit i molt de material per damunt la taula i no tens calaixos ni un estoig per guardar-ho.

Decideixes dissenyar i construir un organitzador d’escriptori.

Anàlisi i descripció del problema

Observes què hi ha damunt la taula i ho agrupes en retoladors, llapis de colors, bolígrafs, cel·lo, gomes xinxetes i grapadora. Necessites quatre compartiments petits i tres de grans.

Pots construir-ho de qualsevol material llevat de fusta, perquè et fa al·lèrgia

Recerca d’informació:

imagesescriptori organizador-de-sobremesa-color-azul-lyreco-dim-143-x-158-x-93-mm-3335974 organizador_2621910 organitzador

Avantprojecte

 • Esbós
 • Croquis
 • Plànol d’especejament
 • Pla de treball

Aplicació del procés tecnològic a una necessitat

Descripció i anàlisi del problema

Imagina que tens un petit taller a casa per fer-hi quatre feinetes, però no tens cap lloc assignat per guardar les eines, les tens desordenades i és difícil accedir-hi.

Has decidit dissenyar i construir un armariet per organitzar les eines que tens.

 armarietarmariet2 armariet3

Condicions inicials

 • El projecte es farà individualment
 • S’ha d’emprar fusta com a material
 • Tendrà un màxim de 5 ganxos per penjar algunes eines i com a mínim tres prestatges.
 • S’han de realitzar els acabats, com pintar, envernissar…

Fes esbossos, un croquis, un plànol d’especejament,  un pla de treball i un pressupost per resoldre la necessitat que se’t planteja.

PROVA INICIAL INFORMÀTICA

 

 1. Obre un document nou de text de l’OpenOffice i escriu el teu nom, la teva data i lloc de naixement i les teves aficions.

 1. Escriu cinc línies explicant les teves preferències i aficions.

 1. Fes una llista dels elements que formen l’ordinador.

 1. De la llista de l’exercici anterior digues com són els ports de connexió de cada element.

 1. Coneixes algun perifèric diferent dels que tens connectats?

 1. Quin sistema operatiu té instal·lat l’ordinador que tens a l’aula d’informàtica?

 1. Ves a l’escriptori i digues quins elements hi ha i quina funció té cadascun.

 1. Consulta “el meu ordinador” o “mi pc” i digues quins dispositius d’emmagatzematge és possible utilitzar en aquest ordinador.

 1. Anomena i desa la feina que has fet a la teva unitat amb el nom de prova inicial.

 1. Dins la teva unitat crea una carpeta. Canvia-li el nom i posa-li el teu nom i els dos llinatges.

 1. Dins la carpeta anterior crea una carpeta per cada assignatura.

 1. Obri un full de càlcul i utilitza’l per calcular ràpidament la taula del nou.

AVALUACIÓ INICIAL

 1. Què creus que és la tecnologia?
 2. Dibuixa tres línies paral·leles i tres línies perpendiculars.
 3. Què és la perspectiva? Fes un dibuix en perspectiva.
 4. Digues tres propietats dels materials
 5. Intenta explicar què és la densitat.
 6. Fes el canvi d’unitat corresponent:
  • 24 cm:       ______________     m
  • 300 m:       ______________     mm
  • 12   m:       ______________     m
 7. Què és una màquina? Posa’n tres exemples.
 8. D’on obtenim energia? Quines formes d’energia coneixes?
 9. Digues el nom de cinc eines i digues per a què serveixen.
 10. Fes una llista dels elements que formen l’ordinador.
  11. Saps que són els perifèrics? Posa’n exemples. Digues com es connecten a l’ordinador.
  12. Quins sistemes operatius coneixes?
  13. Tens ordinador amb Internet a casa?
  14. Què t’agradaria fer a les classes de tecnologies?

TECNOLOGIA 2n ESO

Benvinguts al blog de tecnologia de segon d’ESO

Aquí hi trobareu materials que us ajudaran a seguir l’assignatura; presentacions, apunts, tasques, exercics…

També podeu fer servir el blog per demanar-me dubtes i que jo els vos resolgui.

Pensau que tot el que surti a aquest bloc serà avaluable. Esper que us sigui útil.

Bon inici de curs a tothom.