Repassam per a l’examen

 1. Descriu les següents propietats dels materials i cerca almenys un objecte que tengui aquesta propietat:
 • Mal·leabilitat
 • Ductilitat
 • Fusibilitat
 • Soldabilitat
 • Densitat
 • Conductivitat elèctrica
 • Duresa
 • Tenacitat
 • Elasticitat
 • Plasticitat
 • Resistència
 • Conductivitat tèrmica
 • Dilatació i contracció tèrmica
 • Temperatura de fusió

2. Fes la perspectiva isomètrica d’una taula

3. Fes la perspectiva cavallera d’una taula

4. Acota les figures següents:

acotacio

 

 

 

Per començar… què en saps dels materials?

Abans de començar…
1-. Què són els materials?
 
2-. Quins tipus de materials coneixes?
 
3-. Quin és l’origen dels materials?
 
4-. Què són les 3R? Explica-les breument.

Continua la lectura de “Per començar… què en saps dels materials?”