Activitat fusta

http://www.xtec.cat/col-ateneuinstructiu/toquemfusta/TKF11.swf

http://www.xtec.cat/~mbanere6/fusta.html

 

 1. Fes una taula de fustes naturals que tengui  quatre columnes: nom de l’arbre, informació de l’arbre, objectes que es fan amb aquests tipus de fusta i fruit de l’arbre.
 2. Fes una taula amb les eines que s’empren per fer feina amb fusta amb quatre columnes: família, tipus d’eines, dibuix , usos.
 3. Fes una taula de fustes artificials que tengui tres columnes: nom, com és i per a què es fa servir i quatre columnes: una pels títols, contraplacat, aglomerat i DM
 4. Cerca al diccionari els termes següents i escriu-ne el significat que tingui relació amb la fusta.
  xapa – llistó – planxa – tauler – tauló – biga

També pots trobar informació general de la fusta en aquests dos enllaços.

https://tecnologiasegon.files.wordpress.com/2014/12/fustes2.pdf

http://www.edebe.com/educacion/documentos/830022-0-529-830022_Ud01.pdf

La fusta

Per començar

 1. Quines propietats de les estudiades al tema anterior creus que té la fusta?
 2. La fusta és un material natural o artificial?
 3. Quins tipus de fusta coneixes?
 4. Creus que les fustes suren?
 5. Creus que avui en dia la fusta és un material a l’alça o creus que s’està substituint per altres materials? Per quins?
 6. Quines eines s’empren per treballar amb la fusta?

 

Continguts

 • Composició de la fusta
 • Propietats de la fusta
 • Procés d’obtenció
 • Tipus de fustes
 • Unions

 

GENERALITATS DE LA FUSTA

DEL BOSC AL TALLER

http://www.edu3.cat/html/swf/video/video2.swf

Presentació de la fusta

Projecte segona avaluació

Plantejament del problema

Ve Nadal i vols fer un regal al teu germà petit. No vols fer de consumista i decideixes construir tu mateix el regal.

Condicions inicials

 • El projecte s’ha de fer de fusta
 • Ha de ser una joguina amb moviment.
 • La joguina ha de ser activada manualment per una lleva o una excèntrica.

Recerca d’informació

Pots agafar idees d’aqquesta pàgina web o de qualsevol altra

http://estevecorominas.blogspot.com.es/search/label/PROJECTES%203r%20ESO

Avanprojecte

 • Esbós (un per persona)
 • Croquis (un per grup). Perspectiva o vistes.
 • Plànol d’especejament (un per grup). Ben acotat.
 • Pla de treball (un per grup)