Presentació dels metalls

Aquí teniu la presentació-resum del tema dels metalls, vista a classe.

els metalls

Processos de fabricació de metalls

Extrussió de l’alumini

Fins a 2.30 min


Embutició i cisalla de metalls

 

Laminat 

De 0.15 a 0.45 min

Els metalls

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1122

 1. Anomena les propietats dels metalls.

 2. Què és un aliatge?

 3. Quins són els aliatges de ferro més importants? Quin percentatge de carboni té cadascuna?

 4. Digues quins objectes es fan amb:

  1. Coure

  2. Llautó

  3. Bronze

  4. Alumini

  5. Or

 5. Fes l’activitat de la miniunitat didàctica “amb quin tipus de metall es fabriquen?”

 6. Com es troben els metalls a la natura?

 7. Què és la mineria? Quins tipus de mina hi ha?

 8. Quina diferència hi ha entre siderúrgia i metal·lúrgia?

 9. Explica el procés d’obtenció de l’acer.

 10. Fes l’activitat ”El procés d’obtenció i tractament del metall”.

 11. Explica el procés de fabricació amb metalls:

  1. Fundició i moldeig

  2. Deformació

  3. Tall i mecanitzat

 12. Fes l’activitat “Processos de fabricació amb metalls”

 13. Anomena les operacions més habituals amb metalls.

 14. Quines eines s’utilitzen en cadascuna?

 15. Explica els diferents procediments per unir peces metàl·liques