Documentació projecte joguina en moviment

Fes la documentació del projecte que hem fet durant la segona avaluació:

https://tecnologiasegon2016.wordpress.com/documentacio-dun-projecte-tenologic/

Hi has de posar

1.Portada

Títol del projecte

Nom, curs, grup i nom del professor

2.Descripció i anàlisi del problema

a)Proposta de treball

Ve Nadal i vols fer un regal al teu germà petit. No vols fer de consumista i decideixes construir tu mateix el regal.

b)Condicions inicials

  • El projecte s’ha de fer de fusta
  • Ha de ser una joguina amb moviment.
  • La joguina ha de ser activada manualment per una lleva o una excèntrica.

3.Recerca d’informació

http://estevecorominas.blogspot.com.es/search/label/PROJECTES%203r%20ESO

4.Organització de la fase d’execució

a)Distribució de responsabilitats

Les responsabilitats seran per exemple: encarregat de grup, encarregat d’eines, encarregat de material, encarregat de documentació, encarregat de la neteja…

Nom Responsabilitat

b)Pla de treball

N. ordre

Operació

Materials

Eines

Operari

Temps aproximat

c) Pressupost

Concepte Quantitat Preu Unitat Subtotal
1 Planxa de Fusta
2 Llistó de fusta
3 Pels serreta
4 Cola
5 Colors
6 Altres
TOTAL

5. Avaluació

0 a 10
1 Dificultat
2 Resultat
3 Treball individual
4 Entretingut
5 Treball de grup
6 Components
  • Modificacions efectuades
  • Millores que es podrien fer
  • Opinió personal del treball del projecte, el treball en equip…