Màquines i mecanismes (Jaume)

Aquí teniu les presentacions que us va passar en Jaume a classe

Mecanismes – ESO

Mecanismes 2 – ESO

Mecanismes 3 – ESO

Mecanismes 4 – ESO

Cargol d’Arquímedes (Vídeo)

Possible història de la roda (Vídeo)

Com funcionen les politges (Vídeo)

Com funcionen les transmissions (Vídeo)

 

Mecanismes de transmissió de moviment

Normalment el moviment no es genera al mateix lloc que s’ha d’utilitzar.

TRANSMISSIÓ DE MOVIMENTS DE ROTACIÓ

 • TRANSMISSIÓ PER POLITGES

 • TRANSMISSIÓ PER ENGRANATGES

 • TRANSMISSIÓ PER CADENA

 • TRANSMISSIÓ PER RODES DE FRICCIÓ

 • CARGOL SENSE FI

En tots aquests casos tenim una roda motriu (de la qual parteix el moviment) i una roda conduïda (a la qual arriba el moviment).

Relació de transmissió: és una relació entre les velocitats de rotació de dos engranatges connectats entre si. Aquesta relació es deu a la diferència de diàmetres de les dues rodes.

Ens indica el número de voltes que fa la roda conduïda per cada volta que fa la roda motriu.

Rt = d1  (motriu) / d2 (conduïda)

Rt = z1  (motriu) / z2 (conduïda)

ACTIVITATS

 1. Dibuixa un mecanisme de transmissió de velocitat que:

a) Redueixi la velocitat i canviï el sentit de gir

b) Augmenti la velocitat i no canviï el sentit de gir

c) Reduexi la  velocitat i no canviï el sentit de gir.

d) Augmenti la velocitat i canviï el sentit de gir

e) No modifiqui la velocitat

2. Calcula la relació de transmissió de dos engranatges en què la roda motriu té 35 dents i la roda coinduïda 70. Hi ha reducció o muliplicació de la velocitat?

3. Calcula la relació de transmissió de dues politgesen què la roda motriu té un diàmetre de 50 cm i la roda conduïda de 20 cm. Hi ha reducció o multiplicació de velocitat?

4. A partir del diferents mecanismes vists a classe emplena una taula amb les columnes següents:

Nom del mecanisme / Diàmetre o nombre dents motriu/ Diàmetre o nombre dents conduïda/ Relació de ransmissió/ Reducció o multiplicació de la velocitat

 

 

 

Experimenta amb els mecanismes de transmissió de moviment

http://www.xtec.cat/~ccapell/engranatges/

portada

Ves a l’apartat de politges

Si fas cinc voltes amb la politja motriu, quantes voltes fas amb la politja conduïda en?
a) Sistema unitari
b) Inversor de gir
c) Acoblament multiplicador
d) Acoblament reductor

Digues cap a on girarà cadascuna de les politges del sistema múltiple

Ara ves a l’apartat engranatges

Sense títol

Si fas quatre voltes amb l’engranatge motriu, quantes voltes fa l’engranatge conduït, en els dos casos següents?

a) Engranatge reductor
b) Engranatge multiplicador

Explica com funciona un engranatge cargol sense fi-corona i un mecanisme pinyó cremallera

Experimenta amb el multiplicador encadenat i el reductor de dues etapes.

Per acabar resol els tres reptes

TERCERA AVALUACIÓ. Màquines i mecanismes

PER COMENÇAR …

 • Què és una màquina?
 • Quina funció tenen les màquines?
 • Com funcionen les màquines? Quines parts tenen?

CONTINGUTS

 • MÀQUINES SIMPLES
  • Palanca
  • Pla inclinat
  • Roda
  • Cargol
  • Politges
 • MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE MOVIMENTS
  • Politges i corretges
  • Engranatges
  • Rodes dentades i cadenes
 • MECANISMES DE TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
  • Lleva
  • Biela-maneta
  • Pinyó-cremallera

Aquí teniu la presentació vista a classe:

Màquines simples. Palanques

 

Exercicis palanques

1.Graus de la palanca

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/problemes/maquines_simples/msimples_a.htm

2.Llei de la palanca

a) Calcula la força que s’ha d’aplicar per aixecar una pedra de 2500 N amb una palanca de 2,5 m si posem el punt de suport a 0, 50 m de l’extrem de la barra que està en contacte amb la pedra.

b)En un gronxador de 3 m de llargada hi ha una noia i un noi en els seus extrems que pesen 450 N i 550 N respectivament. On és el punt de suport si el gronxador no es mou?

 

Projecte tercera avaluació

Màquina d’efectes encadenats

PROPOSTA DE TREBALL

Dissenyar i construir una màquina d’efectes encadenats o una estructura que deixa caure una bolla poc a poc.

CONDICIONS INICIALS

 • Les dimensions de les  maquetes no poden ser superiors a 30 x 30 x 30 cm.
 • Es pot utilitzar qualsevol tipus de material. Es valorarà l’ús de material reutilitzat.
 • La màquina ha d’estar en funcionament com a mínim 10 segons.

 

RECERCA D’INFORMACIÓ

https://sites.google.com/site/latecnodelberenguer/tecnologies-2n-eso/projectes-2n

http://estevecorominas.blogspot.com.es/2009/06/efectes-encadenats.html

http://tekkim14-15.blogspot.com.es/p/t.html

JOCS MECANISMES

Començam el tema de màquines i mecanimes…JUGANT AMB ELS MECANISMES

Bolles al poal

Intenta ficar totes les bolles  que et demanen en cada nivell a la galleda utilitzant els mecanismes que et proporciona el joc en cada nivell. Primer serà millor que practiques. Joc per aprendre mecanismes i com funcionen.

 

Laboratori de mecanismes

Politges, rodes, pesos …. tota una combinació per moure la bola de billar. Et recomano que primer practiquis ¡

 

La bolla en el clot

Palanques, rodes dentades, pesos … intenta que la pilota entri en el clot

 

Mecanismes

En aquest joc has de instal·lar les rodes dentades adequades perquè el mecanisme sigui efectiu

Documentació projecte joguina en moviment

Fes la documentació del projecte que hem fet durant la segona avaluació:

https://tecnologiasegon2016.wordpress.com/documentacio-dun-projecte-tenologic/

Hi has de posar

1.Portada

Títol del projecte

Nom, curs, grup i nom del professor

2.Descripció i anàlisi del problema

a)Proposta de treball

Ve Nadal i vols fer un regal al teu germà petit. No vols fer de consumista i decideixes construir tu mateix el regal.

b)Condicions inicials

 • El projecte s’ha de fer de fusta
 • Ha de ser una joguina amb moviment.
 • La joguina ha de ser activada manualment per una lleva o una excèntrica.

3.Recerca d’informació

http://estevecorominas.blogspot.com.es/search/label/PROJECTES%203r%20ESO

4.Organització de la fase d’execució

a)Distribució de responsabilitats

Les responsabilitats seran per exemple: encarregat de grup, encarregat d’eines, encarregat de material, encarregat de documentació, encarregat de la neteja…

Nom Responsabilitat

b)Pla de treball

N. ordre

Operació

Materials

Eines

Operari

Temps aproximat

c) Pressupost

Concepte Quantitat Preu Unitat Subtotal
1 Planxa de Fusta
2 Llistó de fusta
3 Pels serreta
4 Cola
5 Colors
6 Altres
TOTAL

5. Avaluació

0 a 10
1 Dificultat
2 Resultat
3 Treball individual
4 Entretingut
5 Treball de grup
6 Components
 • Modificacions efectuades
 • Millores que es podrien fer
 • Opinió personal del treball del projecte, el treball en equip…