Aplicació del procés tecnològic a una necessitat

Descripció i anàlisi del problema

Imagina que tens un petit taller a casa per fer-hi quatre feinetes, però no tens cap lloc assignat per guardar les eines, les tens desordenades i és difícil accedir-hi.

Has decidit dissenyar i construir un armariet per organitzar les eines que tens.

 armarietarmariet2 armariet3

Condicions inicials

  • El projecte es farà individualment
  • S’ha d’emprar fusta com a material
  • Tendrà un màxim de 5 ganxos per penjar algunes eines i com a mínim tres prestatges.
  • S’han de realitzar els acabats, com pintar, envernissar…

Fes esbossos, un croquis, un plànol d’especejament,  un pla de treball i un pressupost per resoldre la necessitat que se’t planteja.